اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 501999

شناسه ملی: 14006383874

تاریخ ثبت: 1395/09/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1441643439

تاریخ تاسیس: 1395/09/07

آدرس: تهران خیابان ستارخان انتهای باقرخان پلاک 40 واحد 9

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1397 شرکت منحل و آقای یونس سلطان زاده به شماره ملی 042021XXXX به سمت مدیرتصفیه به آدرس: ورامین خیابان حامدی مهدیه 11 پلاک 30 واحد 7 کدپستی: 337178XXXX انتخاب گردید. پ 971220XXXX99363 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و فروش انواع هود و اجاق گاز شیرآلات بهداشتی سینک آشپزخانه گرانیتی و استیل به موضوع شرکت الحاق و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گردید. پ 961208XXXX73185 ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود تبادل مهر آراز در تاریخ 07/09/1395 به شماره ثبت 501999 به شناسه ملی 140063XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان انتهای باقرخان پلاک 40 واحد 9 کدپستی: 144164XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای یونس سلطان زاده به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 042021XXXX دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه. سیروس سلطان زاد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 042182XXXX دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 950907XXXX76301 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی