اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 523352

شناسه ملی: 14007440628

تاریخ ثبت: 1396/12/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: نشانی استان سمنان ، شهرستان گرمسار ، بخش ایوانکی ، دهستان ایوانکی ، روستا شهرک صنعتی علی آباد ، شهرک صنعتی پایتخت ، بلوار کاج ، بلوار افرا ، پلاک 0 ، بلوک 60 ق 4 ، طبقه همکف

کد پستی: 3595187417

تاریخ تاسیس: 1396/12/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

3,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره شرکت از 8 نفر به 5 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 990202XXXX31679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب اعضا هییت مدیره 1 آقای محمدرضا داستانی حسین آبادی 2 آقای صادق داستانی حسین آبادی 3 خانم محبو به قادریان 4 خانم زهرا قادریان 5 خانم سیده اعظم سجاد به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. درخصوص دستور جلسه: تعیین سمت مدیران 1 آقای محمدرضا داستانی حسین آبادی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2 آقای صادق داستانی حسین آبادی به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره 3 خانم محبو به قادریان به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره 4 خانم زهرا قادریان به سمت عضو هییت مدیره 5 خانم سیده اعظم سجاد به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مانوییل یوحنایی سنگر به شماره ملی 006049XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین تاجیک شماره ملی 658994XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با دو امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره یا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 990202XXXX30567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان سمنان، شهرستان گرمسار، بخش ایوانکی، دهستان ایوانکی، روستا شهرک صنعتی علی آباد، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار کاج، بلوار افرا، پلاک 0 ، بلوک 60 ق 4 ، طبقه همکف ـ کدپستی 359518XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. پ 971222XXXX74585 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل شرکت به همراه امضا رییس هییت مدیره یا امضا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضا هریک از مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970728XXXX49431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

تاسیس شرکت سهامی خاص نورد و مقاطع فولادی شرق پایتخت درتاریخ 05/12/1396 به شماره ثبت 523352 به شناسه ملی 140074XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:نورد گرم مقاطع فولادی، تولید انواع میلگرد، چهار پهلو، ورق و انواع پروفیل و لوله در سایزها و ابعاد مختلف ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از موسسات مالی و اعتباری و بانک های دولتی و خصوصی ـ شرکت در همایش ها و سمینارهای داخل و خارج از کشور ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-تهرانپارس-خیابان شهید محمدمسعود گلشنی( 117 )-خیابان 174 غربی-پلاک 93 -طبقه چهارم-- کدپستی 165394XXXX سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال منقسم به 12000 سهم 250000 ریالی می باشد تعداد 12000 سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ 105XXXX000 ریال طی گواهی شماره 461 مورخ 18 / 11 / 1396 نزد بانک ملی ایران شعبه ابوریحان بیرونی پرداخت گردید. اولین مدیران:آقای سیدسینا هل اتایی به شماره ملی 001071XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا داستانی حسین آبادی به شماره ملی 001113XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدبرنا هل اتایی به شماره ملی 001820XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمدصادق هل اتایی به شماره ملی 004769XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای صادق داستانی حسین آبادی به شماره ملی 007449XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده اعظم سجاد به شماره ملی 129064XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم محبوبه قادریان به شماره ملی 564972XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا قادریان به شماره ملی 564993XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضا دونفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم حمیرا الیاسی به شماره ملی 004588XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدحسین تاجیک به شماره ملی 658994XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 961205XXXX94509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی