اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 32349

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/09/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت لمینت بلوط اصفهان سهامی خاص که در تاریخ 24/9/1386 تحت شماره ( 32349 ) در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع MDF روکش شده (ملامینه کردن MDF و نیوپان) خدمات ساختمان، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و بطور کلی انجام هرگونه فعالیتی که بنحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان، مجتمع تجاری کوثر، طبقه 6 ، واحد 809 . 3 ـ سرمایه شرکت: یک میلیون و دویست هزار ریال نقدی است که به یکصد و بیست سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده و 35 % مبلغ اسمی سهام بحسابه شماره 71909 شرکت نزد بانک تجارت شعبه 33 پل اصفهان واریز و مابقی تعهدی است. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران و صاحبان امضا: آقایان بهروز واحدیان بسمت مدیرعامل و علی فخر بسمت رییس هییت مدیره و سید محمد موسوی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 6 ـ خانمها افتخارالسادات صفایی و طاهره نکویی مارنانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی