اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 25584

شناسه ملی: 10380410063

تاریخ ثبت: 1384/11/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/11/08

آدرس: مشهد خیابان سنایی کوچه دکتر شیخ کوی هدایت

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/2/91 شرکت مزبور، خانمها مریم ساعی مارشک و مهری ساعی مارشک بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقای حسن رجبیان غربت و خانمها فاطمه رجبیان غریب و فاطمه معدنی فاروجی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/2/91 خانم فاطمه رجبیان غریب بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حسن رجبیان غربت بسمت نایب رییس هییت مدیره برگزیده شد و کلیه اوارق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای خانم فاطمه رجبیان غریب به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 20/6/85 شرکت مزبور با توجه به خروج آقای سیدحسن کریمی زارچی از ترکیب هییت مدیره، آقای حسن رجبیان غربت به عنوان عضو جدید هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 20/6/85 خانم فاطمه رجبیان غریب به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای حسن رجبیان غربت به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه معدنی فاروجی به سمت عضو هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحید دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/11/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 8/11/84 تحت شماره 25584 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طرح، اجرا، احداث و نگهداری کلیه پروژه های فضای سبز اعم از پارک، گلخانه و باغ، تهیه و توزیع کلیه محصولات و ادوات کشاورزی، کلیه امور مربوط به محوطه سازی و نظافت و تهیه و توزیع گونه های گیاهی 2 - موسسین شرکت: فاطمه رجبیان غریب و سید حسن کریمی زارچی و فاطمه معدنی فاروجی 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد، خیابان سنایی، کوچه دکتر شیخ، کوی هدایت، پلاک 19 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی با نام که تمامی آن طی گواهی شماره 503 مورخه 26/10/84 بانک صادرات شعبه توحید پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقای سید حسن کریمی زارچی و خانمها فاطمه رجبیان غریب و فاطمه معدنی فاروجی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که خانم فاطمه رجبیان غریب به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید حسن کریمی زارچی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه رجبیان غریب به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای فاطمه رجبیان غریب و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم ساعی مارشک به سمت بازرس اصلی و خانم مهری ساعی مارشک به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی