اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 533636

شناسه ملی: 14007935731

تاریخ ثبت: 1397/08/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، پل چوبی ، خیابان انقلاب اسلامی ، کوچه فروغی ، پلاک 34 ، طبقه چهارم ، واحد جنوبی

کد پستی: 1149683333

تاریخ تاسیس: 1397/08/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/19:

10,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، پل چوبی ، خیابان انقلاب اسلامی ، کوچه فروغی، پلاک 34 ، طبقه چهارم، واحد جنوبی کدپستی 114968XXXX تغییر یافت. پ 971130XXXX68471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا خسروآبادی به شماره ملی 007880XXXX مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه خود را طی سند صلح سهم الشرکه شماره 30189 مورخ 18/11/1397 دفتر اسناد رسمی شماره 648 تهران به آقای امیررضا پورعباد به شماره ملی 263152XXXX منتقل نمود و از ردیف شرکا خارج گردید. آقای سیدبابک سیدعلی زاده سرخابی پور به شماره ملی 008171XXXX مبلغ 1500000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای امیررضا پورعباد به شماره ملی 263152XXXX و مبلغ 500000 ریال از سهم الشرکه خود را به خانم سمیه خلوجینی به شماره ملی 006988XXXX طی سند صلح سهم الشرکه شماره 30190 مورخ 18/11/1397 دفتر اسناد رسمی شماره 648 تهران منتقل نمود و از ردیف شرکا خارج گردید. در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها پس از نقل و انتقال به شرح ذیل می باشد: امیررضا پورعباد به شماره ملی 263152XXXX دارنده 9500000 ریال سمیه خلوجینی به شماره ملی 006988XXXX دارنده 500000 ریال تعداد اعضای هییت مدیره به دو نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 971130XXXX76374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیررضا پورعباد به شماره ملی 263152XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم سمیه خلوجینی به شماره ملی 006988XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل: چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضای منفوذ مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 971130XXXX87139 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/19:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود کارا سیستم پایا اندیش در تاریخ 19/08/1397 به شماره ثبت 533636 به شناسه ملی 140079XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: اجرای طرح های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل، تولید، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی، وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی، تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی، انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطلاعات، استراتژی و معماری سازمان، متدلوژی، اجرا و نظارت بر پروژه های فناوری اطلاعات، مهندسی و بهبود فرآیند و ارایه خدمات مدیریت، مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارآیی سازمان های فوق، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری، ایجاد پورتال های اطلاع رسانی، مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های دستی و مکانیزه و پیاده سازی شبکه های نوین و تجهیزات جانبی تخصصی، طراحی، تولید و اجرای سیستم های امنیت شبکه و ارایه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبر نوری و راه حل های ارتباط با اینترنت جهت سازمان های مذکور، آموزش تخصصی آی تی و آی سی تی، مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی تولیدکننده نرم افزار و خدمات مشابه منظور تکمیل، توسعه و ارایه واردات هر گونه تجهیزات تخصصی کامپیوتری و کالاهای مجاز سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با فعالیت شرکت، صادرات خدمات مهندسی و محصولات مرتبط با شبکه های کامپیوتری و ایجاد و توسعه کسب و کار در زمینه موضوع فعالیت شرکت، خرید و فروش تجهیزات شبکه و کالاهای سخت افزاری و نرم افزاری در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده در زمینه موضوع فعالیت شرکت، عقدقرارداد با کلیه سازمانها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق سهام شرکتهای جدید و یا تعهد سهام شرکتهای موجود دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه موضوع فعالیت شرکت و به طور کلی صادرات و واردات کلیه تجهیزات کامپیوتری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، افسریه، خیابان برادران فخارنیا ( 15 متری دوم)، خیابان شهید محمدحجتی فرود ( 40 )، پلاک 203 ، طبقه اول کدپستی 178377XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا خسروآبادی به شماره ملی 007880XXXX دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه آقای سیدبابک سیدعلی زاده سرخابی پور به شماره ملی 008171XXXX دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه آقای امیررضا پورعباد به شماره ملی 263152XXXX دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای علیرضا خسروآبادی به شماره ملی 007880XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدبابک سیدعلی زاده سرخابی پور به شماره ملی 008171XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای امیررضا پورعباد به شماره ملی 263152XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970819XXXX65217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی