اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/12:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی فوق در تاریخ 12/4/85 تحت شماره 241 این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/4/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: آمادگی جسمانی و پرورش اندام (بدنسازی) و سایر رشته های ورزشی مرتبط با آن 2 - مرکز اصلی شرکت: آزادشهر، خیابان شنبه، بازار قدیم، سر نبش، کوچه مطهر سیزدهم (شهید نوروزی) 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به 21 سهم یکصد هزار ریالی با نام که مبلغ 000/700 ریال آن طی گواهی فرم شماره 8 مورخه 30/3/85 صندوق تعاون آزادشهر نقداً پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقای رمضانعلی یوسفی راد به سمت رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم یوسفی راد به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم اعظم کوهساریان به سمت منشی هییت مدیره و آقای رمضان کوهساریان و خانم مژگان به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای ابراهیم یوسفی راد با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل تعاونی برای مدت دو سال انتخاب شدند مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای رمضانعلی یوسفی راد رییس هییت مدیره و در غیاب وی خانم اعظم کوهساریان منشی هییت مدیره به اتفاق آقای ابراهیم یوسفی راد مدیر عامل همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای ابراهیم یوسفی راد مدیر عامل همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: خانم سمانه میرعرب رضی به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مسلمی فرد به عنوان بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت تصمیمات آگهی های تعاونی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آزادشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی