اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 14354

شناسه ملی: 14008155507

تاریخ ثبت: 1397/11/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان اردبیل ، شهرستان اردبیل ، بخش مرکزی ، شهر اردبیل ، اسلامی ، کوچه امام خمینی 2 غربی ک اسلامی ، کوچه شهیدبرادران شجاعی ، پلاک 51 ، طبقه همکف

کد پستی: 5613655355

تاریخ تاسیس: 1397/11/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/28:

42,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/28:

تاسیس شرکت تعاونی جمعیت همیاران تسهیلگر اردبیل درتاریخ 28/11/1397 به شماره ثبت 14354 به شناسه ملی 140081XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ـ تسهیلگری در راه اندازی و تاسیس گروه ها و خوشه های کسب و کار، نهادهای اجتماعی و اقتصادی و تعاونی ها از قبیل تعاونی های تولیدی و توزیعی، تعاونی های روستایی، روستا تعاون، تامین نیاز مشاغل خانگی، تعاونی های دهیاران، تعاونی های فراگیر ملی و تعاونی های توسعه و عمران شهرستان ها. تسهیلگری در ارزیابی مشارکتی، تعیین فرصت های شغلی و رسته ها و خوشه های کسب و کار، انجام تحقیقات بازار، تدوین استراتژی های معیشت و تهیه برنامه های کسب و کار و پیاده سازی و اجرای آنها. تسهیلگری و مشاوره در مدیریت و برنامه ریزی موسسات و تعاونی ها از قبیل کارآفرینی، مدیریت تولید، مدیریت بازاریابی و فروش و توسعه بازار از طریق ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به آنها. تسهیلگری در ایجاد ارتباطات تعاونی ها با سازمان ها، شرکت ها و نهادی مورد نیاز و ایجاد شبکه و خوشه سازی و ساماندهی زنجیره اقتصادی (تولید، تامین، توزیع و مصرف) و ارزش افزوده کالاها و خدمات. کارگزاری طرح ها و پروژه های سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی. ارایه خدمات آموزشی مورد نیاز به کارکنان و تسهیلگران سازمان ها در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، تخصصی و نظایر آن در صورت لزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر. انتشار نشریات خبری در مورد فعالیت تعاونی و آشنا نمودن اعضا به اصول و آرمانهای تعاونی. تهیه مواد اولیه، خدمات، وسایل و ابزار و دیگر نیازمندی های عمومی اعضا با رعایت قوانین و مقررات قانونی و فروش آن به صورت عمده و خرده. فراهم آوردن شرایط بهره مندی اعضا از خدمات بیمه ای. گرد هم آوری سرمایه گذاران با محوریت و مدیریت دفتر تعاون جهت ایجاد دهکده ها و شهرهای توریستی جهت جذب گردشگر و اشتغال زایی و درآمدزایی. اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به موسسات خیریه و آموزشی و درمانی و عام المنفعه. انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت. اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و تامین تنخواه لازم با انعقاد عقود اسلامی. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی و نهادها. تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، شهر اردبیل، اسلامی، کوچه امام خمینی 2 غربی ک اسلامی، کوچه شهیدبرادران شجاعی، پلاک 51 ، طبقه همکف کدپستی 561365XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/42 ریال منقسم به 4200 سهم 10000 ریالی که تعداد 4200 سهم آن با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 000/700/14 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 13001040 مورخ 10/11/1397 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی اردبیل پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: . خانم / آقای لیلا عبدی معصوم آباد به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 146727XXXX . خانم / آقای سعید جاودان فرد به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 146584XXXX . خانم مهدیه ذاکر انزابی به کد ملی ( 146730XXXX ) به سمت منشی هییت مدیره . خانم / آقای علی امن زاده به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 145026XXXX . خانم / آقای وحید رضاییان پیراقوم به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 146768XXXX . خانم / آقای نگین جعفری شیخلو به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 145115XXXX . خانم / آقای پریا عیسی پور کلخوران به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 145104XXXX . خانم / آقای زهرا آقاجانی تقی دیزج به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 145089XXXX برای مدت سه سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل جک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای لیلا عبدی معصوم آباد به سمت نایب رییس هییت مدیره و لیلا عبدی معصوم آباد به سمت سهام دار و سعید جاودان فرد به سمت مدیرعامل و سعید جاودان فرد به سمت سهام دار و سعید جاودان فرد به سمت رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای / خانم زهرا عاملی کلخوران به شماره ملی 145093XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای / خانم پریسا شادابی کرکرق به شماره ملی 145068XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد به استناد نامه شماره 15501 مورخ 15/11/1397 اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان اردبیل منجر به صدورآگهی گردید . رو نوشت به: اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان اردبیل در عطف به نامه فوق الذکر ش 971128XXXX42994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی