اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: اردستان خیابان شهید رجایی کوچه آرام شرقی

تاریخ تاسیس: 1387/04/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت خدماتی تیبا آفرین اردستان سهامی خاص که در تاریخ 4/4/1387 تحت شماره 647 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/4/1387 از لحاظ امضا ثبت تکمیل گردیده است و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و هفته نامه پیک زواره آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 )خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی 2 )شرکت در مناقصات و مزایدات. خدمات اداری از قبیل ماشین نویسی و تایپ و تکثیر خدمات عمومی از قبیل نظافت (اماکن عمومی و تمام کارهای خدماتی که وزارتخانه ها و نهادهای دولتی به بخش خصوصی واگذاری می نمایند ایجاد فضایی سبز و طعمه گذاری جهت حیوانات و حشیرت موزی امور تاسیس ات ، نصب موتورخانه شوفاژ و نصب چیلر تامین ونگهداری انجام کلیه کارهای مخابراتی به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد طبخ و توزیع غذا و پذیرایی از مجالس جهت ادارات و ارگانها و رستورانها احداث فضای سبز نصب سرعت گیر در معابر شهری.حمل و نقل درون شهری کالا و بار پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مرکز اصلی شرکت: اردستان خیابان شهید رجایی کوچه آرام شرقی پلاک 16/3 سرمایه شرکت: یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام عادی هر سهم به ارزش یک میلیون ریال که 35 درصد آن نقدی پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 اولین مدیران و صاحبان امضا : آقای مهدی خانی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مرتضی سمیعی زفرقندی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای علیرضا سمیعی زفرقندی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و بروات عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 اختیارات مدیر عامل : آقای مرتضی سمیعی زفرقندی مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 7 بازرسان اصلی و علی البدل: آقای علیرضا سمیعی زفرقندی فرزند علی اکبر به سمت بازرس اصلی و آقای حمید توکلی فرزند محمد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8 روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی