اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 311284

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/28:

45,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 28/8/1386 تحت شماره 311284 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/8/1386 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود. 1ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات طراحی و مشاوره فنی مهندسی و تامین تجهیزات ابزار لوازم اجرائی در صنعت برق انرژی بقیه موضوع مطابق با ماده 3 اساسنامه. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکزاصلی شرکت:1ـ3ـ استان تهران ـ شهرستان تهران شهرک قدس فاز 6 انتهای بلوار شهید دادمان شرکت متن. 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/45 ریال می‎باشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5ـ آقای محسن عابدی نیستانک به سمت رئیس هیئت مدیره، 2ـ5ـ آقای رحمان گودرزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 3ـ5ـ آقای سیامک قهرمانی به سمت عضو هیئت مدیره, 4ـ5ـ خانم زهره بشارتی راد به سمت عضو هیئت مدیره, 5ـ5ـ خانم لیلا بداغی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل), 6ـ5ـ آقای رزاق پروانه زارع به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل), 7ـ5ـ خانم بیتا آستانی به سمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند, 8ـ5ـ آقای سیامک قهرمانی به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد‎آور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره معتبر و اوراق عادی و نامه‎ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‎باشد. 8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: 1ـ1ـ خانم سیده مهسا احمدی به عنوان بازرس اصلی. 2ـ2ـ آقای محمدرضا وزیری به عنوان بازرس اصلی. 3ـ3ـ آقای حمزه میقانی به عنوان بازرس علی‎البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی