اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9513

شناسه ملی: 10460129424

تاریخ ثبت: 1390/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان زنجان شهر زنجان ابتدای جاده گاوازنگ ، ساختمان اداری و تجاری سهند طبقه اول واحد 28

کد پستی: 4514937178

تاریخ تاسیس: 1390/12/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/12/90 تحت شماره 9513 و شناسه ملی 104601XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 18/12/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و پخش انواع محصولات شکری (انواع شکلات، فرآورده های کاکایویی، ویفری، میشکا و ...) 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان زنجان شهر زنجان ابتدای جاده گاوازنگ، ساختمان اداری و تجاری سهند طبقه اول واحد 28 کدپستی 451493XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک صد سهم 000/10 ریالی که تعداد یک صد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2207 مورخ 7/12/90 نزد بانک ملی شعبه خ خرمشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای هاشم کاظمی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم رقیه کاظمی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای کاظم کاظمی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای کاظم کاظمی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات با امضا منفرد کاظم کاظمی با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا کاظم کاظمی و مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مهدی غریبلو به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای سید نقی مصطفوی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی