اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 674

شناسه ملی: 14007963602

تاریخ ثبت: 1397/09/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان کرمانشاه شهرستان صحنه بخش مرکزی شهر صحنه محله محدوده خ حافظ و طالقانی میدان شهید مطهری خیابان حافظ پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 6746135554

تاریخ تاسیس: 1397/09/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/03:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص بهکاران صنعت هانا درتاریخ 03/09/1397 به شماره ثبت 674 به شناسه ملی 140079XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، مشاوره، تجهیزات و احداث و اجرای کامل عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی پست های فشار قوی برق به صورت کلید دست در طراحی مهندسی نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و ساخت و اجرای کلیه خط تولید کارخانجات و ماشین آلات صنعتی و سیستم های فشار قوی برق و فشار ضعیف و تاسیسات برق و الکترونیک و ساخت تابلوهای فشار قوی و ضعیف برق و پست های فشار قوی و نیز خطوط انتقال مشاوره و نظارت ساخت و تعمیر و نگهداری سیستمهای برودتی وحرارتی و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی تاسیساتی و عمرانی و ابنیه، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و اعتبار از سیستم های بانکی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمانشاه ـ شهرستان صحنه ـ بخش مرکزی ـ شهر صحنه ـ محله محدوده خ حافظ و طالقانی ـ میدان شهید مطهری ـ خیابان حافظ ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 674613XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 30000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1050000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 161/24075 مورخ 22/06/1397 نزد بانک ملت شعبه صحنه با کد 24075 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم الهام قلندری صحنه به شماره ملی 496902XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای آرمان قلندری صحنه به شماره ملی 496964XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای عادل قلندری صحنه به شماره ملی 496965XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی شیخ به شماره ملی 413076XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم خجسته گراوندی صحنه به شماره ملی 496988XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970903XXXX08481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صحنه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی