اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2679

شناسه ملی: 10980041360

تاریخ ثبت: 1389/09/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/09/30

آدرس: میاندوآب خیابان ولیعصر خیابان باقرخان

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/9/89 تحت شماره 2679 و شناسه ملی 109800XXXX0 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: دانش بنیان 2 ـ مرکز اصلی شرکت: میاندوآب ـ خیابان ولیعصر خیابان باقرخان پلاک 5 کدپستی 18135 ـ 59717 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به بیست و یک سهم پانصد هزار ریالی می باشد که یک سوم آن نقداً توسط سهامداران پرداخت شده و بقیه در تعهد سهامداران است. 4 ـ مدیران شرکت: آقای بهروز بشیری بسمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای بهنام رضایی قره بلاغ علیا بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای بهبود بشیری بسمت عضو و منشی هییت مدیره و خانم آیسان بشیری بسمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال و آقای بهبود بشیری با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل در هر حال همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 6 ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم الناز بشیری به سمت بازرس اصلی و آقای سید عظیم محمدی زاده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی