اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 23377

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/12/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/12/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 5/12/1386 تحت شماره 23377 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 11/12/1386 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، نظارت، مشاوره و اجرای کلیه پروژههای تاسیساتی، تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات حرارتی و برودتی، اجرای کلیه تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، طراحی، ایجاد و نگهداری از فضای سبز، سرودهی به مجالس، تهیه و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز کلیه افراد حقوقی و حقیقی، تنظیفات کلیه اماکن اداری و غیر اداری، مقاطعه کاری و پیمانکاری، شرکت در مناقصهها و مزایدهها، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، صادرات و واردات کالاهای مجاز، نصب و اجرا و تامین سیستمهای حرارتی و برودتی، سیستمهای آبرسانی صنعتی و سیستمهای برقرسانی صنعتی، ساختمانی، اداری و بیمارستانها با رعایت قوانین و مقررات موضوع کشور. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان فارس، شهر شیراز، بلوار باهنر جنوبی بلوار زاگرس شمالی کوچه 3 درب آخر 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5ـ آقای محمد مهدی جلالی نژاد قصرالدشتی بسمت رئیس هیئت مدیره 2ـ5ـ آقای محسن دانشور اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره 4ـ5ـ آقای محسن دانشور اردکانی بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر نامههای اداری باامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. مسئول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی