اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3866

شناسه ملی: 14004306164

تاریخ ثبت: 1393/05/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 5441651465

آدرس: منطقه آزاد ارس ، جلفا ، خیابان ولایت فقیه ، روبروی رستوران اولدوز ،

تاریخ تاسیس: 1393/05/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/20:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 20/5/1393 شماره ثبت 3866 شناسه ملی 140043XXXX4 در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، انجام فعالیتهای تولیدی، ساختمانی (مسکونی و تجاری) و امور خدماتی عمرانی، اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس، جلفا، خیابان ولایت فقیه، روبروی رستوران اولدوز، کدپستی 544165XXXX 4 ـ میزان سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 یکصد میلیون ریال تماماً نقدی منقسم به هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام که مبلغ 000/000/35 سی و پنج میلیون ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 650 مورخ 20/5/1393 بانک ملی شعبه جلفا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: محمد رضا فرتاش بشماره ملی 137792XXXX بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، علیرضا فرتاش بشماره ملی 136141XXXX بسمت رییس هییت مدیره، اکرم انتظار خیر بشماره ملی 137275XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، شیما فرتاش بشماره ملی 136067XXXX عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ حدود اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 8 ـ بازرسان شرکت: رحیم کوه الوندی بسمت بازرس اصلی و رسول کوه الوندی بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 9 ـ اساسنامه شرکت در 64 ماده و 7 تبصره بتصویب رسید. 10 ـ روزنامه آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 1861783 رییس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی