اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14074

شناسه ملی: 14005698064

تاریخ ثبت: 1394/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: قم ، میدان تره بار شهید رجایی ، بلوک پنج ، غرفه هجده

تاریخ تاسیس: 1394/12/22

کد پستی: 3751215472

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/22:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/22:

تاسیس شرکت سهامی خاص نیک اندیشان پیشگام توسعه اینده درتاریخ 22/12/1394 به شماره ثبت 14074 به شناسه ملی 140056XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی، حبوبات، آجیل جات و میوه، امور بازرگانی شامل صادرات و واردات و خرید وفروش کالاهای مجاز بازرگانی، مشارکت در سرمایه گذاری در پروژه های داخلی و خارجی اعم از تولیدی، بازرگانی و عمرانی، ساخت و ساز انواع ابنیه، اخذ وام و تسهیلات بانکی در جهت انجام فعالیتهای شرکت، ایاب و ذهاب درون شهری مسافر، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم، میدان تره بار شهید رجایی، بلوک پنج، غرفه هجده کدپستی 375121XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 20 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم 200 . 000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 7 . 000 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 365 , 242 مورخ 28/10/1394 نزد بانک کشاورزی استان قم شعبه تره بار قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیر سیفی بشماره ملی 038661XXXX به سمت رییس هییت مدیره الهام نجف زاده بشماره ملی 037030XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل ابوالفضل نجف زاده بشماره ملی 038198XXXX به سمت عضو هییت مدیره علیرضا سیفی بشماره ملی 297101XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: معصومه خبازنو به شماره ملی 038510XXXX به عنوان بازرس اصلی. معصومه رستگارمقدم به شماره ملی 038138XXXX به عنوان بازرس علی البدل بری مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 941222XXXX10989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی