اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 527897

شناسه ملی: 14007684145

تاریخ ثبت: 1397/04/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 3319885617

آدرس: استان تهران شهرستان اسلامشهر بخش مرکزی شهر اسلامشهر شهرک صنفی سهند خیابان سوله های زرد کوچه فرعی اول پلاک 1/32 طبقه همکف به

تاریخ تاسیس: 1397/04/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/09:

1,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان اسلامشهر، بخش مرکزی، شهر اسلامشهر، شهرک صنفی سهند، خیابان سوله های زرد، کوچه فرعی اول، پلاک 1/32 طبقه همکف به کدپستی 331988XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981108XXXX24416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/09:

تاسیس شرکت سهامی خاص پارسا تیس پاشا درتاریخ 09/04/1397 به شماره ثبت 527897 به شناسه ملی 140076XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه مواد صنایع غذایی، انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی در بخش کشاورزی به ویژه تهیه، توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات محصولات و ابزار و ماشین آلات کشاورزی، انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و کشاورزی به ویژه کاشت، داشت، برداشت، آماده سازی زمین های کشاورزی زراعی، کشت و صنعت، خدمات آبخیز داری، ایجاد مجتمع های گلخانه ای، کشاورزی و دامپروری و تولید آبزیان، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی همچنین قطعات و مواد اولیه دارویی و پزشکی و دندانپزشکی، ، فعالیت های کامپیوتری اعم از طراحی، اجرا، نصب و نرم افزارهای برنامه نویسی سفارش مشتری، غیر فرهنگی و غیر هنری، سخت افزاری، تولید نرم افزارهای برنامه نویسی سفارش مشتری، غیر فرهنگی و غیر هنری، خدمات شبکه و تعمیرات، طراحی و پشتیبانی سایت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، ارایه خدمات تجارت الکترونیک، خدمات مشاوره مهندسی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ نظام آباد شمالی ـ خیابان سجاد ـ کوچه شهید مسعود نظری ـ پلاک 61 ـ طبقه دوم ـ کدپستی 163684XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 650822 مورخ 10/03/1397 نزد بانک ملت شعبه میدان آرژانتین با کد 65086 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای امیرحسین رضایی به شماره ملی 428572XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سهیل ایران نژاد به شماره ملی 440002XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مژگان السادات مرتضوی به شماره ملی 440015XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم نگار منصور پور به شماره ملی 449024XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای هادی فروغ شایانی به شماره ملی 007334XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا حبیبی به شماره ملی 092010XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970409XXXX30184 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی