اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 213754

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1588634711

آدرس: تصفیه تهران خ استاد مطهری بعد از چهارراه قایم مقام ساختمان 306 واحد یک

تاریخ تاسیس: 1382/10/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/8/88 شرکت مذکور منحل اعلام و محمدرضا ششگلانی بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ خ استاد مطهری ـ بعد از چهارراه قایم مقام ـ ساختمان 306 ـ واحد یک ـ کدپستی 158863XXXX می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/13:

شرکت فوق در تاریخ 1/10/82 تحت شماره 213754 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: فعالیت درزمینه انجام امور فنی و تاسیس اتی و ساختمانی و مهندسی شامل طراحی و اجرای سیستم های برق و آب و گاز و تاسیس ات و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطا نمایندگی از افراد و شرکتهای داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی اخذ وام از بانکها و ضمانت نامه ها و قراردادهای بانکی شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و نمایشگاههای بین المللی و انجام خدمات شهری اعم از نظافت اماکن دولتی و خصوصی و احداث و توسعه و نگه داری فضای سبز و سرویس دهی و طبخ غذا و هرنوع فعالیت که در ارتباط با موضوع شرکت باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس خ بهار خ 109 خ 120 پ 3 ط سوم شرقی. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون ریال 4 - مدیران شرکت: آقای احمد زارع کاریزی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا ششگلانی به سمت رییس هییت مدیره و محمدکاظم فرشیدنسب به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی