اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2248

شناسه ملی: 14006021600

تاریخ ثبت: 1395/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 3391733179

تاریخ تاسیس: 1395/05/02

آدرس: پاکدشت بلوار شهید رحیمی شهرک هنرمندان پلاک 23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

157,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

تاسیس شرکت تعاونی پاک پوشان سلامت کارآفرین درتاریخ 02/05/1395 به شماره ثبت 2248 به شناسه ملی 140060XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: حرفه آموزی و اشتغال معلولان در کارگاه تولیدی حمایتی و مزدی دوزی، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی، تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها، سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی، مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقا سطح تولید و خدمات. (به استناد مجوز شماره 138686 , 109 , 952 مورخ 29/04/1395 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: پاکدشت - بلوار شهید رحیمی - شهرک هنرمندان - پلاک 23 - کدپستی 339173XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ 157 . 500 . 000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: محمد گودرزی به شماره ملی 006966XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، محمدرضا تات به شماره ملی 042096XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، روزیتا گودرزی به شماره ملی 005132XXXX به سمت منشی هییت مدیره، ناصر گودرزی به شماره ملی 218093XXXX و پوران آذری به شماره ملی 004522XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات با دو امضا محمد گودرزی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) به عنوان دارنده امضا ثابت و محمدرضا تات (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا محمد گودرزی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: طاهره بوجار میمی به شماره ملی 005916XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین تات به شماره ملی 002086XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 950511XXXX37280 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی