اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4569

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/16:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 13/6/85 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/6/85 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای مرتضی توحیدی نیا به عنوان رییس هییت مدیره آقای صفرطاهردوست به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای امیرطاهردوست به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای بقیه دوره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا آقای مرتضی توحیدی نیا و امیر طاهر دوست با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا منفرد یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 آقای علی خاکپور بعنیان بازرس اصلی آقای امیر فولادی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 در زمینه راهسازی،برق،مخابرات و تاسیس ات آب و فاضلاب به موضوع شرکت اضافه و ماده 2 اساسنامه اصلاح می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره شرکت در تاریخ 15/7/84 آقایان صفر طاهردوست به عنوان رییس هییت مدیره و مرتضی توحیدی نیا به عنوان نایب رییس هییت مدیره و امیر طاهردوست به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی