اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/06/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 23/6/84 تحت شماره 1766 در این اداره به ثبت رسیده است و در تاریخ 23/6/84 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه نسیم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: فروش و اجاره ادوات مکانیزه کشاورزی و دامی- ارایه خدمات پس از فروش- واردات و صادرات تجهیزات مورد نیاز کشاورزی دامی- تولید- واردات و صادرات انواع محصولات کشاورزی و تهیه سموم و بذر- ارایه خدمات در زمینه حفاری چاه و کانال کشی و لایروبی قنوات- اجاره و بهره برداری از مجتمع های تولید بذر- اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار بارانی- قطره ای و اجرای طرحهای گلخانه ای- اخذ مالکیت و نمایندگی از سایر شرکتها و کارخانجات و اعطای نمایندگی به سایر شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و جذب سرمایه های کلی و جزیی اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای دولتی و غیردولتی تهیه- تامین صدور و واردات انواع تجهیزات و ماشین آلات و قطعات یدکی و ملزومات مورد نیاز آنها در ارتباط با موضوع شرکت- مبادرت به کلیه معاملات و عملیاتی که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به تمام یا هر یک از موضوعات مذکور باشد در داخل یا خارج از کشور. 2 - موسسین شرکت: آقایان تیمور تیمور تاشلو- روح اله رحیمی- سعید ابراهیمی. 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: استان خراسان شمالی- شهرستان بجنورد- خیابان شریعتی شمالی- نبش کوچه شهید حمید یاهوییان. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون دویست هزار ریال منقسم به هزار دویست سهم هزار ریالی با نام که مبلغ فوق تماما نقدا طی گواهی شماره 1102/93/842 مورخ 17/5/84 بانک کشاورزی شعبه 15 خرداد پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: تیمور تیمورتاشلو و روح اله رحیمی و سعید ابراهیمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای تیمور تیمورتاشلو به سمت رییس هییت مدیره و آقای روح اله رحیمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید ابراهیمی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل (سعید ابراهیمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه می باشد. 9 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای احمد صفدری به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا صادقی راشد به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی