اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10200403540

تاریخ ثبت: 1390/06/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 3 1 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز خ منجم جنب بیمارستان شفا کوی عمارتی

تاریخ تاسیس: 1390/06/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/31:

شرکت فوق در تاریخ 19/6/1390 تحت شماره 32491 و شناسه ملی 102004XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/6/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت حمل خودروهای تصادفی و خراب، واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کالا های مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات مشارکت در مناقصات و مزایده ها عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هر گونه وام و ضمانت نامه ازبانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت جهت انجام پروژه مشارکت در پروژه های سایر شرکتها ترهین اموال منقول وغیر منقول شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعبه در نقاط مختلف کشور شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت های دیگر که به موضوعات فوق ارتباط دارد. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت 3 1 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز خ منجم جنب بیمارستان شفا کوی عمارتی پلاک 67 تلفن 2813539 4 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت 5 1 خانم زهره چهار بخش به سمت رییس هییت مدیره. 5 2 آقای رضا دهخوارقانی به سمت عضو هییت مدیره. 5 3 آقای رضا دهخوارقانی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا : امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها سفته برات قراردادها وعقوداسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری واحدثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی