اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 61875

شناسه ملی: 14008124220

تاریخ ثبت: 1397/11/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، بزرگمهر ، خیابان هشت بهشت غربی ، کوچه پاکوشک -LSB- 25 -RSB- ، پلاک 467 ، طبقه دوم ، واحد 5

کد پستی: 8154869189

تاریخ تاسیس: 1397/11/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/07:

5,300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

30,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، بزرگمهر، خیابان هشت بهشت غربی، کوچه پاکوشک [ 25 ]، پلاک ـ 467 ، طبقه دوم، واحد 5 کدپستی 815486XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ آقای احمد سعیدی اشنی به شماره ملی 128508XXXX با پرداخت مبلغ 527XXXX000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 529XXXX000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 30000000 ریال به 53XXXXXXXX ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید.شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد:جمال مظاهری کرونی دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الشرکه و احمدی سعیدی اشنی دارنده 529XXXX000 ریال سهم الشرکه. ش 980217XXXX98320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود بازرگانی شهپر شرق اسپادانا درتاریخ 13/11/1397 به شماره ثبت 61875 به شناسه ملی 140081XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:موضوع فعالیت:خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کالاهای الکتریکی، الکترونیکی، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها، تجهیزات پزشکی، محصولات بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی, دامداری و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص کلیه کالاهای مجاز از گمرکات داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی نز د بانکها جهت شرکت، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور, ارایه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده کسب و کارها، انجام مشاوره در زمینه صادرات و واردات به تولید کنندگان داخلی و خارجی، بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی، ارایه زیرساخت های فنی و بازرگانی، مشارکت، مدیریت، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ایجاد دفاتر و شعب نمایندگی جهت بازرگانی در کشورهای خاورمیانه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خانه اصفهان، خیابان رزمندگان، بن بست مظاهری، پلاک 3 ، طبقه اول، واحد 2 کدپستی 813997XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 30000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای جمال مظاهری کرونی به شماره ملی 127034XXXX دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه آقای احمد سعیدی اشنی به شماره ملی 128508XXXX دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای جمال مظاهری کرونی به شماره ملی 127034XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای احمد سعیدی اشنی به شماره ملی 128508XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا احمد سعیدی اشنی و جمال مظاهری کرونی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار گسترش تجارت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971113XXXX24655 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی