اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/05/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق در تاریخ 4/5/88 تحت شماره 1032 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 نام شرکت: شرکت کاسپین فرآیند شمال ( سهامی خاص) 2 موضوع شرکت: عبارت است تهیه تولید توزیع مواد غذایی والی مربوط به صنایع غذایی دارویی شیمیایی و صنایع آرایشی بهداشتی صنایع غذایی دام و طیور آبزیان تولید مکملهای غذایی دام و طیور از جمله دی و منوکلسیم فسفات اقدام به واردات صادرات مواد محصول ماشین آلات صنایع مذکور و سیستمهای توزیع در این رابطه شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی تهیه طرحهای توجیهی فنی اقتصادی مالی طراحی فنی شرکتهای تولید و بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت ساخت ماشین آلات ساختمان نصب در این ارتباط ارایه دانش فنی. 3 مرکز اصلی شرکت: شهر چمستان کیلومتر 3 جنب پمپ بنزین آهو دشت 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که 35 % درصد آن طی گواهی بانکی 313/88/9431 به شماره حساب جاری شماره 1040788 واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 6 مدیریت شرکت: نظام محمودی و عبدالله عبدی و محمود عبدی، ناصر عبدی به عنوان اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. 7 بازرسان شرکت: شیروان ناییجی، وحید اسلامی روغنی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 دارندگان حق امضا: نظام محمودی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، عبدالله عبدی به عنوان نایب رییس هییت مدیره، محمود عبدی به عنوان عضو هییت مدیره، ناصر عبدی به عنوان عضو هییت مدیره، محمود عبدی علاوه بر حفظ سمت هییت مدیره به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و غیره با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است که در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره حق امضا خواهد داشت و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره و یا بتنهایی با مهر شرکت معتبر است. 9 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک چمستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی