اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 43241

شناسه ملی: 14005500780

تاریخ ثبت: 1394/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7199829475

آدرس: و فرعی ، خاکبرداری و خاکریزی ، تهیه مصالح ساختمانی مورد نیاز ، انتقال پسماند های ساختمانی و عمرانی و زباله و نخاله ، تخریب ساختمان ، سوله بتن ، مجری طرح های عظیم خاکی ، تسطیح جاده و راه ها ، فعالیت در زمینه امور تاسیساتی شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی ، سیویل و انجام امور نگهداری و بهره برداری ، ایجاد و نگهداری فضای سبز عمومی و خصوصی ، ارایه خدمات در زمینه امور طراحی نظارت و محاسبه و نقشه کشی و معماری و دکوراسیون و معماری داخلی ساختمان ها اجرای کلیه امور تاسیسات برق و آب مشاوره و طراحی و مجری در تولید و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، شبکه های برق و تاسیسات برقی پست های برق ، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و تابلو های برق و تعمیرات و نگهداری تاسیسات و همچنین مشاوره و طراحی و مجری در شبکه های توزیع برق جمیعا با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت شیراز ، شهرک صدرا ، فاز 1 ، بلوار اندیشه ، مجتمع امیرعلی ،

تاریخ تاسیس: 1394/10/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

30,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا سازان هفت برج خلیج فارس درتاریخ 09/10/1394 به شماره ثبت 43241 به شناسه ملی 140055XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارایه فعالیت در زمینه انجام خدمات اجرای ساختمان و امور پیمانکاری شامل ساخت و ساز پروژه های مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری و همچنین فعالیت در زمینه ساخت و ساز و ابنیه اعم از چوبی، فلزی، بتنی، انبوه سازی، معماری، ساخت و نصب سازه های فلزی، راه سازی، راه و باند، جاده سازی، پل سازی، سدسازی، زیرسازی و روسازی آسفالت، محوطه سازی، شهرک سازی، مترو و تونل، ساخت راه های اصلی و فرعی، خاکبرداری و خاکریزی، تهیه مصالح ساختمانی مورد نیاز، انتقال پسماند های ساختمانی و عمرانی و زباله و نخاله، تخریب ساختمان، سوله بتن، مجری طرح های عظیم خاکی، تسطیح جاده و راه ها، فعالیت در زمینه امور تاسیساتی شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرمایشی و گرمایشی، سیویل و انجام امور نگهداری و بهره برداری، ایجاد و نگهداری فضای سبز عمومی و خصوصی، ارایه خدمات در زمینه امور طراحی نظارت و محاسبه و نقشه کشی و معماری و دکوراسیون و معماری داخلی ساختمان ها _ اجرای کلیه امور تاسیسات(برق و آب) مشاوره و طراحی و مجری در تولید و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی پست های برق، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و تابلو های برق و تعمیرات و نگهداری تاسیسات و همچنین مشاوره و طراحی و مجری در شبکه های توزیع برق جمیعا با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شیراز، شهرک صدرا، فاز 1 ، بلوار اندیشه، مجتمع امیرعلی، کدپستی: 719982XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 30000000 ریال منقسم به 300 سهم 100000 ریالی که تعداد 300 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 10500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 205/57400/54 مورخ 24/9/94 نزد بانک تجارت شعبه شهر جدید صدرا مجتمع پارمیدا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد پولادیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد رضا اثرزاده به سمت رییس هییت مدیره و محمد امین امامی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اسماعیل شیروانی به شماره ملی 230084XXXX به عنوان بازرس اصلی و حسن جمالی خلاری به شماره ملی 230099XXXX به عنوان بازرس علی البدل هردو برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 941009XXXX70909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی