اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 30506

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/03/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/03/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت نور راه مهزیار اصفهان سهامی خاص که در تاریخ 24/3/1386 تحت شماره 30506 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه محلی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات اجرایی در رشته ساختمان، آب، راه و ترابری و تاسیسات و تجهیزات، صنعت و کلیه امور راهسازی، خاکریزی، خاکبرداری، جدول بندی و هر نوع اقداماتی که با موضوع شرکت مطابق باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان بهارستان، خیابان ورزشگاه، کوچه نوید 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی که 35 % آن نقداً پرداخت و مابقی تعهدی است که به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم شده است. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای زین العابدین قندهاری حسین آبادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای نورالله مورزمنی به سمت مدیرعامل و خانم فرزانه گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - خانم لیلا نجفی حاجی وربابادی و خانم لیلی اورکی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 24/3/86 تکمیل گردید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی