اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10104002924

تاریخ ثبت: 1388/04/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/04/27

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خ شریعتی بالاتر از چهارراه قصر جنب تهران لوستر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 27/4/1388 تحت شماره 24412 و شناسه ملی 101040XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: وکالت در کلیه امور حقوقی کیفری ثبتی تشکیل و ارجاع پرونده ها پیگیری کلیه امور وکالت در مرجع قضایی اداری مالی ثبتی دادگاههای خانواده شهرداری ها کمیسیونهای آن بویژه کمیسیون ماده پنج دادگاههای انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی و مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن هییت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی دیوان عدالت اداری همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موزاین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخلی و بین المللی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان تهران شهر تهران خ شریعتی بالاتر از چهارراه قصر جنب تهران لوستر پ 888/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 خانم الهه معینی مهر به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سیدمصطفی مرتضوی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم نسیم پوده به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای محمدولی محمدی به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای پژمان میرکریمی به سمت عضو هییت مدیره. 65 آقای پژمان میرکریمی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی