اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17249

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/19:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/2/84 آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید قاسم آباد- میدان حجاب- مجتمع تجاری ابریشم طبقه همکف، پلاک 605 منتقل گردید در نتیجه ماده 3 به شرح فوق اساسنامه اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/11/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/10/83 ترازنامه مالی سال 82 تصویب و آقایان علی اصغر نجفی و علی اکبر نجفی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و آقایان علیرضا آقا بیگی و محسن آقا بیگی و محمد آقا بیگی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/83 آقای محسن آقا بیگی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد آقا بیگی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا آقا بیگی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا علیرضا آقا بیگی به همراه مهر شرکت معتبر است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/83 اصلاح ماده دو اساسنامه موضوع شرکت به شرح صورتجلسه پیوست مورد تصویب قرار گرفت ضمناً آدرس شرکت از مکان قبل به محل جدید واقع در کوی امیرالمومنین، شهرک بوعلی، خیابان خیبر 25 ، پلاک 24 انتقال یافته است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی