اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 306207

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/6/1386 تحت شماره 306207 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/6/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تنظیم دفاتر حسابداری و اظهارنامه مالیاتی قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اخذ وام و اعتبار از بانکهای کشور خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران نو ـ خ شورا ـ پ 28 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای فرشاد جوادیان کوتنایی به سمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 5 ـ آقای ناطق اله صادق نژاد به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای ناطق اله صادق نژاد به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی