اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1364

شناسه ملی: 14006049245

تاریخ ثبت: 1395/05/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: بهارستان مجموعه مسکونی گلستان خیابان سعادت 10 پلاک 13 طبقه دوم

تاریخ تاسیس: 1395/05/13

کد پستی: 6138644733

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/13:

تاسیس موسسه غیرتجاری سرزمین رودهای پرخروش درتاریخ 13/05/1395 به شماره ثبت 1364 به شناسه ملی 140060XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. مشارکت در برگزاری همایش و گردهمایی و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی و هنری مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: بهارستان ـ مجموعه مسکونی گلستان ـ خیابان سعادت 10 پلاک 13 طبقه دوم کدپستی 613864XXXX سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال می باشد. بهمن گلابوند به سمت مدیرعامل و رییس هیت مدیره به شماره ملی 184156XXXX دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه ـ محسن صفری به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 481003XXXX دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هیت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره 95 ص 2975 مورخ 27/4/95 از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ش 950513XXXX58408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی