اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3045

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 3166 - 17/11/85 تعاون قایمشهر و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/85 شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. 1 - با توجه به استعفا آقای مجتبی رضی منشی هییت مدیره از عضو در هییت مدیره به جای نامبرده خانم فاطمه گرجی نژاد عضو علی البدل هییت مدیره به عنوان عضو اصلی و منشی هییت مدیره برای بقیه دوره تعیین شد. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضا نایب رییس هییت مدیره و به اتفاق امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی