اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/02/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/05

آدرس: مشهد قاسم آباد خ شاهد شاهد 46

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 5/2/86 تحت شماره 29357 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن. رشته آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم های و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های توزیع و خط انتقال آب، شبکه های جمع اوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و نظایر آن. رشته راه و ترابری: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راه های زیرزمینی و نظایر آن. رشته راه و ترابری: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیره زنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب) کاوشهای غیر مستقیم روش خشکی، حفاریهای آبی هیدرو کربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژیوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب، فاضلاب و دیگر مواد اماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیر زمینی و نظایر آن. 2 موسسین شرکت: احسان صابری معین علیرضا ممتاز اردبیلی محمود اصفهانی سید محمود رضا ضابطی 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: مشهد قاسم آباد خ شاهد شاهد 46 پلاک 5 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم ده هزار ریالی بانام که 35 % مبلغ کل آن طی گواهی شماره 142 مورخه 29/1/86 بانک رفاه کارگران شعبه خیام مشهد پرداخت گردیده است و مابقی سهام در تعهد دو ساله صاحبان سهام است. 6 اولین مدیران شرکت: علیرضا ممتاز اردبیلی محمود اصفهانی احسان صابری معین به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای علیرضا ممتاز اردبیلی به سمت رییس هییت مدیره و محمود اصفهانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احسان صابری معین به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسیده است. 9 روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: رضا کوکبی سیوکی به سمت بازرس اصلی و حسین عباسپور نوغانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی