اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2041

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/08/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/08/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/08/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت فوق الذکر که در تاریخ 28/8/85 تحت شماره 2041 دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده و در مورخه 11/9/85 از لحاظ امضا دفتر تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: اجرا و مشاهده پروژه های ساختمانی، اداری و غیراداری، انجام پروژه های راهسازی، جاده ها و شهرکها و معابر، انجام امور تاسیساتی و برق کشی و لوله کشی ساختمانها و نگهداری سیستمهای برقی، نصب و جدول کشی و سنگ فرش معابر و پیاده روها، انجام امور مخابراتی و کابل کشی و نگهداری سیستمهای مربوطه، انجام امور مربوط به ایاب و ذهاب ادارات دولتی و غیردولتی، انجام امور مربوط به ایجاد و نگهداری فضای سبز و خدمات و نظافت ساختمانهای اداری و غیراداری 2 - مرکز اصلی: سیرجان- خیابان ابومسلم- کوچه شماره 9 - پلاک 38 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال نقدی منقسم به 100 سهم با نام عادی و ارزش اسمی هر سهم 000/10 ریال می باشد و برابر گواهی بانکی شماره 22310/69 - 21/8/85 بانک تجارت شعبه مرکزی سیرجان مبلغ 000/500 ریال سرمایه پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد که بایستی حداکثر ظرف مدت پنج سال تادیه شود و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد. 5 - مدیران شرکت: آقای امید صادقی گوغری به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود مریدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیمین ستوده نیاکرانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای رسول مریدی عضو و قایم مقام مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضای خانم سیمین ستوده نیاکرانی (مدیرعامل) و یا قایم مقام مدیرعامل (آقای رسول مریدی) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرسان شرکت: خانم ندا مرادی زاده کرمانی به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم دیرسنجی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب گردید. 9 - نشریه نگارستان برای درج آگهی های شرکت معرفی شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی