اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17692

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/03/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/03/24

آدرس: تبریز ، خیابان جمهوری اسلامی ، روبروی پاساژ انگجی ساختمان 147 ، طبقه سوم شع به شماره یک تهران ، خیابان ستارخان ، بازار بزرگ سنتی ستارخان ، شع به شماره دو پارس آباد ، خیابان شهید بهشتی جنوبی ، بالاتر از سه راه جهاد ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت بازرگانی و خدماتی پژواک عدل آذربایجان (سهامی خاص) که در تاریخ 24/3/84 تحت شماره 17692 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/3/84 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ایجاد و نگهداری فضای سبز، کمربندهای سبز جنگل کاری، خدمات تنظیفی، ارایه کلیه کارهای و امور تدارکاتی در کلیه زمینه ها، ایجاد و اداره مجتمع کشت و صنعت و صنایع تبدیلی وابسته به آن، طبخ و سرویس غذا به ادارات و کارخانجات و نهادهای دولتی و خصوصی، انجام کلیه کارهای و فعالیتهای زیست محیطی و بقیه طبق اساسنامه. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که تمامی آن تودیع شده است. 4 - مرکز اصلی شرکت: تبریز، خیابان جمهوری اسلامی، روبروی پاساژ انگجی ساختمان 147 ، طبقه سوم (شعبه شماره یک: تهران، خیابان ستارخان، بازار بزرگ سنتی ستارخان، شعبه شماره دو: پارس آباد، خیابان شهید بهشتی جنوبی، بالاتر از سه راه جهاد، پلاک 154 ). 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان محرم داده ده به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و عباسعلی عزیزیان به سمت رییس هییت مدیره و مرتضی صالح زاده به سمت عضو هییت مدیره انتخاب و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و مدارک بانکی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: حسن اسمعیل نژاد و فرحناز اسمعیل نژاد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی