اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 19/5/87 که طی نامه وارده 12742 - 23/5/87 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: نرگس کمالی مدیرعامل، مهریار اکبری بیرگانی رییس هییت مدیره، راضیه رضاپور نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی میثم مومنی، بازرس علی البدل حفیظ اله مومنی برای یک سال مالی انتخاب شدند. آدرس شرکت: بلوار، پاسداران، کوی ملت، خیابان انتران، تلفن 091661XXXX6 موضوع شرکت: تهیه و تولید گازهای طبی و صنعتی، امور ساختمانی، تاسیسات و تجهیزات، راهسازی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی، نصب و تعمیر کلیه تاسیسات آب، برق، گاز و رایانه، ایجاد و نگهداری فضای سبز، خدمات آبدارخانه، تهیه و طبخ و سرو غذا، امور بازرگانی، صادرات و واردات کلیه کارهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصه و مزایده، مشارکت با اشخاص حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/8/83 طی نامه وارده 11528 – 10/9/83 ارسال گردید. اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند: زیبا کاظمی پور مدیرعامل ابراهیم کاظمی پور رییس هییت مدیره سکینه کاظمی بابا احمدی نایب رییس هییت مدیره حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی خونکار غلامپور بازرس علی البدل علی حسینی برای یک سال مالی انتخاب شدند. کفیل ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی