اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7393

شناسه ملی: 10960003126

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/25:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ـ محاسبه و طراحی، اجرا، نظارت و مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری، سنگی، بتنی و فلزی؛ فعالیت در زمینه انبوه سازی و ساخت و احداث شهرک های مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی و ورزشی؛ طراحی و ساخت سوله و انواع سازه های اسکلت فلزی ساختمانی، غیرصنعتی و صنعتی؛ طراحی، ساخت و اجرای انواع سازه ها و تاسیسات ساحلی و فراساحلی؛ نقشه برداری؛ راهسازی، زیرسازی، شن ریزی و آسفالت کشی و خط کشی، نصب گاردریل، سرعت گیر و سایر تجهیزات راه سازی و راهداری و انجام هرگونه پاکسازی مربوط به راه؛ محوطه سازی؛ طراحی، ساخت و اجرای مبلمان پارکی و شهرسازی و انواع سازه ها و تجهیزات پرتابل از قبیل پارکینگ، آلاچیق و تجهیزات ورزشی بیرونی؛ اجرای طرح های صنعتی و تاسیسات شهری؛ طراحی، ساخت و اجرای اقلام پیش ساخته؛ ساخت و اجرای انواع مخازن بتنی و فلزی؛ پل سازی؛ تونل سازی؛ سد سازی؛ انجام کلیه امور تاسیسات اعم از الکتریکال و مکانیکال؛ اجرای خطوط انتقال و شبکه های توزیع (آب، گاز، برق و مخابرات)؛ طراحی، ساخت و تولید، فروش و صادرات انواع ماشین آلات و تجهیزات و سایر فرآورده های صنعتی در صنایع مختلف، مونتاژ و نصب و راه اندازی کارخانجات و پروژه های عمرانی و صنعتی در قالب پیمانکاری عمومی، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز فعالیتهای مذکور؛ ارایه خدمات فنی و مهندسی و آموزشی؛ عملیات بازرگانی و انجام هر نوع عملیات مشابه، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد هرگونه قرارداد مرتبط با موضوع شرکت بصورت مستقل یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی؛ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی؛ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی؛ شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیرتخصصی داخلی و بین المللی داخلی و خارج از کشور.موارد اعلامی مجوزی جهت فعالیت نمیباشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ش 950308XXXX82337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم طیبه برازیده به شماره ملی 351013XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه پورک به شماره ملی 181763XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد ولیک جزی به شماره ملی 181960XXXX و آقای کورش جعفری به شماره ملی 181921XXXX و خانم صغری تراکمه زاده به شماره ملی 181970XXXX ش 950229XXXX66407 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای کورش جعفری به شماره ملی 181921XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد ولیک جزی به شماره ملی 181960XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صغری تراکمه زاده به شماره ملی 181970XXXX به سمت عضو هییت مدیره. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضای آقای کورش جعفری به شماره ملی 181921XXXX همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950305XXXX66300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/31:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 06/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای حسن باغکی اهرمی به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه پورک به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 07/11/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کورش جعفری و آقای محمد لیک جزی و خانم صغری تراکمه زاده تا تاریخ 07/11/1393/3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 بتصویب رسید 4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کورش جعفری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد ولیک جزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صغری تراکمه زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای کورش جعفری به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضا کورش جعفری همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاربخ 31/01/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 167680XXXX110090XXXX رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال منقسم به یکصد سهم با نام به ارزش هر سهم 5000000 ریالی که تماما از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی و اضافه ارزش سهام جدید پرداخت گردیده و افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 732600XXXX6 مورخ 25/10/1389 بانک تجارت شعبه مرکزی مبلغ 500000000 ریال پرداخت گردیده است و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 آقای حسن باغکی اهرمی به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه پورک به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای کورش جعفری و آقای محمد ولیک جزی و خانم صغری تراکمه زاده تا تاریخ 07/11/1391/4 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 5 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 بتصویب رسید 6 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کورش جعفری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد ولیک جزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صغری تراکمه زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای کورش جعفری به سمت مدیر عامل . 7 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضا کورش جعفری همراه با مهر شرکت معتبر است در تاریخ 11/11/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی