اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 8371

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/09:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/21:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 26/03/1392 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است: 1 آقایان فرید کریمی رودانی به سمت رییس هییت مدیره و فرشید کریمی رودانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و کوروش بیژنی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره جواد معامی و محمد احمدی پور به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و قرار دادهای تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 سروش معتمدی و حسین پاسلار بندری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. 3 روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 صورتهای مالی سال 90 مورد تصویب قرار گرفت. ش 867590XXXX112698XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 10/3/90 تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده. 1 آقایان فرید کریمی رودانی به سمت رییس هییت مدیره. فرشید کریمی رودانی به سمت نایب رییس هییت مدیره. کوروش بیژنی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره.جواد معلمی و محمود احمدی پوربندری به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 خانمها روحیه بیژنی و فرناز کریمی رودانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسنادواملاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت الوند سازه حرا هرمزگان ( سهامی خاص) که در تاریخ 9/10/85 تحت شماره 8371 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/10/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طراحی، نظارت اجرای ساختمان، اجرای سد، راه، ابنیه، کارهای فاضلاب، فضای سبز، تامین نیروی انسانی، تنظیف، تاسیس ات 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: بندر عباس، سه راه سید مظفر، نبش خیابان شهید چمران، بالای ساندویچی ترنج 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 100 سهم 000/500 ریالی با نام که مبلغ 000/500/17 ریال آن طی گواهی شماره 1025 مورخه 23/9/85 بانک سپه شعبه بازار بندر عباس پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: سیاوش شادزی به عنوان رییس هییت مدیره، عباس داشن به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مهرانگیز کریمی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رییس هییت مدیره و یکی از دو امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: شهرزاد شادزی به سمت بازرس اصلی و رخساره زینلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بندر عباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی