اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 45853

شناسه ملی: 10260637700

تاریخ ثبت: 1390/08/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/08/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 7/8/1390 تحت شماره 45853 و شناسه ملی 102606XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/8/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی نصب اجرا تعمیرات ابنیه و تاسیسات و سیستمهای وابسته به صنعت و معدن خدمات تحقیقات پژوهش طراحی نصب اجرا راه اندازی و تعمیرات صنایع نیروگاهی اعم از برق اتوماسیون و ابزار دقیق شرکت در مناقصه ها همایش ها نمایشگاه های داخلی و خارجی گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی بین المللی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی مهندسی معکوس طراحی و تولید لوازم آزمایشگاهی و صنعتی ایجاد زمینه ها لازم جهت اشاعه ی دانش فنی اخذ وام و اعتبارات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت عقد قرارداد با شرکتها ارگانها و موسسات دولتی و خصوصی و هرگونه فعالیت مجاز که صرفا در جهت موضوع شرکت صورت گیرد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان ـ شهر اصفهان میدان فیض ابتدای خیابان میر جنب اصفهان مسکن ساختمان 6 واحد 6 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 200/6070/53 مورخ 14/7/1390 نزد بانک تجارت شعبه خیابان میرپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم لیلا جعفری به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم بدرالسادات موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمد کمالی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمدکمالی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای پویان اصغرزاده به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای ایمان غلامی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتهاوموسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی