اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1930

شناسه ملی: 14003382161

تاریخ ثبت: 1392/02/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/08

آدرس: شهرستان مهاباد خیابان کوی مکریان خیابان شمس کوچه شمس چهار پلاک 45

کد پستی: 5913673364

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/08:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت معدنی ماردین کانی غرب که در تاریخ 8/2/92 شماره ثبت 1930 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 8/2/92 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار تواما آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات و ترخیص سنگ های معدنی، تهیه و تاسیس و خرید و فروش سنگ های معدنی گرانیتی ساختمانی، صنعتی و تزیینی و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوط به اکتشافات معادن (طبق ماده 91 قانون نظام صنفی چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس و چنانچه به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت نماید مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه نیز اقدام نمایند (در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد شرکت مکلف به اخذ مجوز از ارگان مربوطه است). 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: شهرستان مهاباد خیابان کوی مکریان خیابان شمس کوچه شمس چهار پلاک 45 کدپستی 591367XXXX تلفن 2449818/4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیون ریال آن طی گواهی شماره 40 921131 مورخ 3/2/92 بانک اقتصاد نوین شعبه مهاباد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: آقایان حمید رضا اخوان اشرفیه کد ملی 005351XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای رضا محسنی کد ملی 237182XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای صلاح عباسی اصل کد ملی 287193XXXX به سمت عضو و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای آقای حمید رضا اخوان اشرفیه رییس هییت مدیره باتفاق امضای آقای صلاح عباسی اصلی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای آقای صلاح عباسی اصل مدیر عامل با امضای آقای حمید رضا اخوان اشرفیه رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم قادری گلینان کد ملی 287031XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای شورش مامندی کد ملی 287030XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 9 انحلال شرکت: مطابق ماده 199 قانون تجارت. ش 034590XXXX770113XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی