اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 532877

شناسه ملی: 14007900387

تاریخ ثبت: 1397/07/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/07/29

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کشاورز ، خیابان ولیعصر ، کوچه نوربخش ، پلاک 3 ، مجتمع تجاری واداری بهرام ، طبقه اول ، واحد 3

کد پستی: 1415883843

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/07/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1397 و مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بشماره 30586/972303 مورخ 13/8/97 و مجوز سازمان حج و زیارت بشماره 8465/17/97 مورخ 26/8/97 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اخذ روادید و تنظیم انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موضوع فعالیت شرکت که در زمینه ثبت نام, تنظیم و انجام مسافرت های زیارتی به داخل و خارج از کشور, ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت می باشد. پ 970903XXXX49614 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/29:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود ابر سپید پارس درتاریخ 29/07/1397 به شماره ثبت 532877 به شناسه ملی 140079XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:فعالیت در زمینه ثبت نام ,تنظیم و انجام مسافرت های زیارتی به داخل و خارج از کشور ,ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات سازمان حج و زیارتطبق مجوز شماره 6872/17/97 مورخ 17/07/1397 مرجع صادرکننده سازمان حج و زیارت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کشاورز، خیابان ولیعصر، کوچه نوربخش، پلاک 3 ، مجتمع تجاری واداری بهرام، طبقه اول، واحد 3 کدپستی 141588XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی قاسمی به شماره ملی 007477XXXX دارنده 990000 ریال سهم الشرکه خانم معصومه کنعاییان علایی به شماره ملی 008155XXXX دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای علی قاسمی به شماره ملی 007477XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود خانم معصومه کنعاییان علایی به شماره ملی 008155XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا علی قاسمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار 19 دی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970729XXXX04127 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی