اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1612

شناسه ملی: 14007657412

تاریخ ثبت: 1397/03/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8741714489

تاریخ تاسیس: 1397/03/28

آدرس: استان اصفهان شهرستان آران و بیدگل بخش مرکزی شهر آران و بیدگل شهرک سلیمان صباحی بلوار اقتصاد بلوار شاهد پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/28:

6,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:رحمت اله عظیم زاده آرانی شماره ملی 619948XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حمید عظیم زاده آرانی شماره ملی 619004XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و ناهیده اکرمیان آرانی شماره ملی 126040XXXX بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده( 28/03/1399 ) انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و عادی شرکت با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970416XXXX07848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/28:

تاسیس شرکت سهامی خاص فرش ماه نشان کاشان درتاریخ 28/3/1397 به شماره ثبت 1612 به شناسه ملی 140076XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. تاسیس و اداره کارخانجات تولیدی محصولات نساجی اعم از ریسندگی انواع نخ، بافندگی انواع فرش ماشینی، موکت، پارچه بافی، پوشاک، آهار و تکمیل محصولات نساجی، تهیه و تولید و واردات انواع الیاف پلی استر, اکریلیک، پنبه و پلی پروپیلن، نخ اکریلیک, ارایه خدمات تابندگی، نخ تابی، چله پیچی، تهیه، خرید و واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات و لوازم مربوط به موضوع شرکت، توزیع، خرید، واردات، فروش و صادرات محصولات شرکت و دیگر اقلام مجاز بازرگانی، عقد قرارداد های تجاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، نهاد ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج کشور، اخذ و قبول نمایندگی شرکتهای مجازداخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم از ادارات ذیربط، شرکت در کلیه مزایده ها، مناقصه ها. اخذ هر گونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی اعتباری خصوصی و دولتی در داخل و خارج صرفا در راستای اهداف شرکت در چارچوب قوانین موضوعه بانک مرکزی ایران پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان آران و بیدگل ـ بخش مرکزی ـ شهر آران و بیدگل ـ شهرک سلیمان صباحی ـ بلوار اقتصاد ـ بلوار شاهد ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 874171XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 6XXXXXXXX0 ریال نقدی منقسم به 1200 سهم 5000000 ریالی تعداد 1200 سهم آن با نام عادی مبلغ 21XXXXXXXX ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 147/16050/53 مورخ 20/3/1397 نزد بانک تجارت شعبه 22 بهمن کاشان با کد 16050 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم ناهیده اکرمیان آرانی به شماره ملی 126040XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید عظیم زاده ارانی به شماره ملی 619004XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای رحمت اله عظیم زاده آرانی به شماره ملی 619948XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سجاد صادقی ابوزید آبادی به شماره ملی 125010XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احسان عموصادقی آرانی به شماره ملی 619971XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970328XXXX69300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی