اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/03/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/03/10:

شرکت فوق در تاریخ 8/3/82 تحت شماره 7965 بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 . موضوع شرکت: حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و حومه به نمایندگی از طرف سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی جهت ارایه سرویسهای معین شده در پروانه های بهره برداری . 2 . مرکز اصلی شرکت: کرج بلوار چمران ساختمان حسینی و شرکا بلوک 1 واحد 5 3 . سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال 4 . مدیران شرکت: آقای سیف الدین حسینی به سمت مدیر عامل و عضو آقای حسین حسینی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی حسینی و خانم منیر طهماسبی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب شدند. 5 . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی