اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33744

شناسه ملی: 14007349410

تاریخ ثبت: 1396/10/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 3189711111

تاریخ تاسیس: 1396/10/25

آدرس: البرز شهر ماهدشت ماهدشت خیابان سرداران خیابان هشتم جنوبی پلاک 44 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

5,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص تهویه مطبوع کاسپین کیان دما کره درتاریخ 25/10/1396 به شماره ثبت 33744 به شناسه ملی 140073XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مونتاژو تولید وسایل گرمایشی، تهویه، تهویه مطبوع ـ چیلر ـ دستگاه تثبیت دما ورطوبت ـ پمپ های حرارتی ـ مبدل های حرارتی / فن کویل ـ خشک کننده محصولات کشاورزی ـ خنک کننده خودرو ـ اویل کولر، اینتر کولر، ایر کولر ـ سیستم ذخیره سرما و دمای پایین ـ برج خنک کننده ـ خدمات نگهداری و تعمیر ـ سیم پیچی و بازسازی موتور الکتریکی ـ تولید کانال فلزی شامل: کانالهای سی و جعبه کانال و غیره ـ صادرات و واردات محصولات اچ وی ای سی همچنین معاملات کلی ـ تولید و مونتاژ تصفیه هوای سازگاربامحیط زیست درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت ده سال مرکز اصلی: البرز شهر ماهدشت ـ ماهدشت ـ خیابان سرداران ـ خیابان هشتم جنوبی ـ پلاک ـ 44 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 31897XXXX1 سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000000 سهم 5000 ریالی که تعداد 1000000 سهم آن با نام عادی می باشد طبق گواهی شماره 492 مورخ 17/10/96 از بانک ملت شعبه گلزار به مبلغ 1 ، 750 . 000 . 000 ریال به حساب شرکت واریز گردیده است ومابقی درتعهد صاحبان سهام میباشد . اولین مدیران: آقای سانگ کی بای ک به شماره فراگیر 114361785 و به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای یو کی سون ایم به شماره فراگیر 114361801 و به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره وآقای جونگ وون جونگ به شماره فراگیر 114416597 و به سمت عضو هییت مدیره وشین هونگ به شناسه فراگیر 300324XXXX و به نمایندگی ای کین هوانگ به شماره ملی 114416746 و به سمت رییس هییت مدیره وآقای محبوب جعفری به شماره ملی 545919XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای یو کی سون ایم به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا باقری به شماره ملی 007605XXXX به سمت بازرس علی البدل و آقای جعفر جباری طایفه به شماره ملی 508964XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار البرز فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961026XXXX37954 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی