اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 309573

شناسه ملی: 10103497803

تاریخ ثبت: 1386/09/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: شهر تهران میدان هفت تیر بلوار کریم خان زند ساختمان شماره 46 طبقه دوم واحد 3

کد پستی: 1584893117

تاریخ تاسیس: 1386/09/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/13:

10,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهادر قایمی به کد ملی 045257XXXX و آقای امید سوهانیان به کد ملی 006575XXXX (خارج از شرکا) به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 930915XXXX89445 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهادر قایمی به کد ملی 045257XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای امید سوهانیان به کد ملی 006575XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , عقود اسلامی , با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930917XXXX35374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/9/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان هفت تیر بلوار کریم خان زند ساختمان شماره 46 طبقه دوم واحد 3 کدپستی 158489XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ 28/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 26/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات و واردات و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ تهیه و تولید و ساخت کلیه قطعات و محصولات صنعتی بازرگانی تجاری لوازم خانگی کشاورزی غذایی تزیینی و آزمایشگاهی و پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم و فعالیت در زمینه امور بازرگانی شامل تهیه و توزیع و بسته بندی و خرید فروش کلیه اقلام مجاز مجاز بازرگانی و صنعتی و خدمات پس از فروش از قبیل نصب و تجهیز و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و شرکت در آن تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت و ترخیص کالا از گمرکات کشور و ارایه خدمات مشاوره ای مرتبط با موضوع شرکت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی و امکان سنجی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ آفریقا پایین تر از چهارراه جهان کودک نبش ک زاگرس پ 11 طبقه همکف کدپستی 151861XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 17/9/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 13/9/1386 تحت شماره 309573 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/9/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکزاصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ ایرانشهر شمالی ک برفروشان پلاک 15/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای بهادر قایمی به سمت رییس هییت مدیره، 25 آقای حمیدرضا مختاری به سمت عضو هییت مدیره، 35 آقای حمیدرضا مختاری به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی