اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 496259

شناسه ملی: 14006058160

تاریخ ثبت: 1395/05/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران بازار عباس آباد کوچه حمام چال سرای بازرگانان دالان دوم طبقه اول پلاک 107

کد پستی: 1163918488

تاریخ تاسیس: 1395/05/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/17:

تاسیس شرکت تضامنی فاطمه عباسی و شرکا درتاریخ 17/5/1395 به شماره ثبت 496259 به شناسه ملی 140060XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خریدو فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخلی وخارجی شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی و برپایی و برگزاری نمایشگاه در سازمانها اعم از خصوصی و دولتی در هریک از موارد فوق بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بازار عباس آباد ـ کوچه حمام چال ـ سرای بازرگانان ـ دالان دوم ـ طبقه اول ـ پلاک 107 کدپستی 116391XXXX سرمایه شرکت مبلغ: 10000000 مدیران شرکت: فاطمه عباسی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 005931XXXX دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه و معصومه رضایی سلطان آبادی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 153029XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 950517XXXX02347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی