اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4349

شناسه ملی: 14001932449

تاریخ ثبت: 1391/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4784164691

آدرس: دزفول زیبا شهر خ گل 2 جنب مدرسه پورهنگ

تاریخ تاسیس: 1391/04/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/04:

شرکت فوق شماره ثبت 4349 مورخه 24/4/91 و شناسه ملی 140019XXXX9 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار عصر کارون آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ساخت و نصب درب و پنجره فلزی، نصب انواع شاب، آرماتوربندی، لوله کشی، گاز خانگی و صنعتی، لوله کشی آب و فاضلاب، اسکلت بندی فلزی، پل سازی، جدل بندی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات. 2 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال بطور نقد منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام که بموجب گواهی شماره 4/3813 19/2/91 بانک صادرات خوزستان شعبه شهدا دزفول بابت 35 درصد سرمایه مبلغ 000/350 ریال واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 3 مرکز اصلی شرکت: دزفول، زیبا شهر، خ گل 2 ، جنب مدرسه پورهنگ، کدپستی 478416XXXX 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه 6 اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای مختار گلابی به سمت مدیر عامل ، مهدی گلابی به سمت رییس هییت مدیره، مجتبی گلابی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7 کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته، بروات، قراردادها و سایر اوراق عادی و اداری) با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 بازرسین عبارتند از: عباس قاسمی به عنوان بازرس اصلی مجید رهی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 9 روزنامه عصر کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 4/5/91 تکمیل شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی