اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5656

شناسه ملی: 14007135521

تاریخ ثبت: 1396/07/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: خراسان جنوبی شهر بیرجند بهشتی کوچه نواب 18 کوچه بهشتی 28 پلاک 123 طبقه همکف

کد پستی: 9718888975

تاریخ تاسیس: 1396/07/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید: 1 ) انجام کلیه امور مربوط به نصب و تعمیر و بهره برداری از انشعابات آب و فاضلاب 2 ) انجام کلیه امور خدماتی شامل:تامین نیروی انسانی و انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری ساختمان، ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی شامل: (تنظیفات امور آبدارخانه، امور پیش خدمتی، تلفن چی، نامه رسانی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور تاسیسات 3 ) اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار 4 ) اجرای خطوط گاز شهری و روستایی 5 ) اجرای کلیه خطوط انتقال و اجرای مخازن آب پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش 961111XXXX49963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسین عباسی زادنبه بشماره ملی 064011XXXX (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 961111XXXX51843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص اساس بنای جنوب خراسان درتاریخ 23/07/1396 به شماره ثبت 5656 به شناسه ملی 140071XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: طراحی واجرا ومشاوره و نظارت بر کلیه پروژه های ساختمانی، راهسازی،آبرسانی و خدماتی و شرکت در کلیه مناقصات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت.مجوز شماره 96/49892 مورخه 7/4/1396 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان.(ضمناً ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: خراسان جنوبی شهر بیرجند ـ بهشتی ـ کوچه نواب 18 ـ کوچه بهشتی 28 ـ پلاک 123 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 971888XXXX ـ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 30/2070 مورخ 09/05/1396 نزد بانک صادرات شعبه شهید مطهری بیرجند پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران: آقای علیرضا قربانی با کد فراگیر 41569336 بسمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی غلامی با کد فراگیر 42516187 بسمت نایب رییس هییت مدیره و اقای حسین عباسی زادنبه بشماره ملی 064011XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ،برات و غیره و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین مرادی به شماره ملی 065318XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای وحید نخعی زاده به شماره ملی 064030XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960724XXXX49843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی