اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4549

شناسه ملی: 14005794772

تاریخ ثبت: 1395/02/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: منطقه آزاد اروند به نشانی آبادان ، زمین شهری ، بهارستان شرقی اصلی 4 روبروی ساختمان توس 5

تاریخ تاسیس: 1395/02/08

کد پستی: 6314943469

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/08:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/08:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کاوشگران طب اروند (سهامی خاص) که در تاریخ 8/2/95 تحت شماره 4549 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/2/95 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می شود: 1 ) موضوع شرکت: ارایه خدمات اولیه پزشکی و درمانی، اجاره آمبولانس، بازرسی فنی و ارایه خدمات پس از فروش آمبولانس، تامین و تدارک تجهیزات آمبولانس از داخل و خارج از کشور، برنامه ریزی و اجرای واحد درمانی و پزشکی در پروژه های صنعتی، نفتی و گاز، برنامه ریزی و اجرای معاینات ادواری تهیه و فروش تجهیزات پزشکی و دارویی، ارایه خدمات ایمنی در پروژه های صنعتی، نفتی و گازی، صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی و شعب، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و دریافت وام تسهیلات بانکی از موسسات مالی و اعتباری در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم، تامین نیروی انسانی. 2 ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ) مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد اروند به نشانی آبادان، زمین شهری، بهارستان شرقی اصلی 4 روبروی ساختمان توس 5 کدپستی: 631494XXXX 4 ) سرمایه شرکت: مبلغ 10 . 000 . 000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم بانام 100 . 000 ریالی که 35 % سرمایه نقداً طی گواهی شماره 628953 مورخ 11/12/94 بانک تجارت شعبه بریم پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران است. 5 ) اولین مدیران شرکت: آقای علی رضا فرح آبادی به شماره ملی 209194XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای عبدالخالق جعفری به شماره ملی 182897XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد جعفری به شماره ملی 189021XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ) دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل و عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت. 8 ) بازرس اصلی وعلی البدل: آقای نوید کاویانی باغبادرانی به شماره ملی 181005XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین جنبی بحرین به شماره ملی 181022XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 950213XXXX45451 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد اروند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی