اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10860900402

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور مورخ 22/4/90 و هییت مدیره مورخ 22/4/90 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: شرکت سرمایه گذاری وفاق به نمایندگی حمید رضا منیری فسخودی عضو و رییس هییت مدیره، حمید جادری عضو و نایب رییس هییت مدیره، شرکت گروه ذخیره سازان غلات کندو وفاق به نمایندگی جواد راحمی مدیرعامل و عضو حق امضا اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: کریم حسینی عبیات بازرس اصلی، حبیب جویجری بازرس علی البدل. روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/20:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/3/87 که طی نامه وارده 11373 8/5/87 ارسال گردید. اعضای هییت مدیره عبارتند از: حمید جادری مدیر عامل ، اسماعیل عبیات رییس هییت مدیره، هاجر حردانی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی کریم حسینی عبیات، بازرس علی البدل حبیب جویجری برای یک سال مالی انتخاب شدند. آدرس شرکت: اهواز، امانیه جنب پمپ بنزین ساختمان بانک مسکن طبقه 3 واحد 7 تلفن: 3 33335312 موضوع شرکت: تهیه و طبخ و توزیع و سرو غذا، خدمات پشتیبانی، احداث سیلو خرید و فروش گندم، صادرات و واردات مواد غذایی، تاسیس سرد خانه، فروش مواد لبنیاتی و پخش مواد غذایی، خرید و فروش بذر و ادوات کشاورزی. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی