اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 444432

شناسه ملی: 14003694230

تاریخ ثبت: 1392/08/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران ضلع غربی پارک چیتگر آزادشهر خیابان شهید همایون نبش کوچه 14 شرقی پلاک 85 واحد 6

کد پستی: 1496698547

تاریخ تاسیس: 1392/08/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: کرج، عظیمیه، میدان طالقانی، روبروی راهنمایی و رانندگی، پاساژ آسیا طبقه همکف، واحد 13 ، کدپستی: 315563XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد. پ 1745027 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/05:

در تاریخ 1/8/92 به شماره ثبت 444432 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140036XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: موضوع شرکت: طراحی و ساخت و نصب و نگهداری کلیه قطعات صنعتی و سازه های فلزی و دستگاههای صنعتی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات بصورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و موسسات دولتی و خصوصی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم) 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران ضلع غربی پارک چیتگر آزادشهر خیابان شهید همایون نبش کوچه 14 شرقی پلاک 85 واحد 6 کدپستی 149669XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. که میزان سهم الشرکه شرکا به شرح زیر می باشد: 14 همایون خیاطی دهخوارقانی به شماره ملی 169863XXXX دارای 000/100 ریال سهم الشرکه 24 مریم اصغر پورپارکوسرایی به شماره ملی 005787XXXX دارای 000/100 ریال سهم الشرکه 34 علیرضا اصغر پورپارکوسرانی به شماره ملی 006353XXXX دارای 000/500 ریال سهم الشرکه 44 ایلقار فرتوت گلهین به شماره ملی 138092XXXX دارای 000/300 ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: 15 ایلقار فرتوت گلهین به شماره ملی 138092XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 علیرضا اصغرپوربارکوسرانی به شماره ملی 006353XXXX به سمت مدیر عامل 35 علیرضا اصغر پوربارکوسرانی به شماره ملی 006353XXXX به سمت عضو هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 1722879 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی