اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10103965113

تاریخ ثبت: 1388/03/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/03/04

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران سی متری جی خ شهید محمود خمارباقی ک شهید علی اکبر رویایی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/04:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 4/3/88 تحت شماره 348639 و شناسه ملی 101039XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/3/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی تولید بسته بندی و توزیع انواع محصولات بهداشتی سلولزی اعم از انواع دستمال کاغذی جعبه ای و دستمال توالت حوله کاغذی و پوشاک کامل بچه و نواربهداشتی اخذ وام و اعتبارات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و مبادرت به کلیه معاملات و فعالیتهای بازرگانی از قبیل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکتهای حقیقی و حقوقی در چهارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور و سایر فعالیتهای مجزا مرتبط با موضوع شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ مجوز از مراجع برای شرکت.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران سی متری جی خ شهید محمود خمارباقی ک شهید علی اکبر رویایی پ 423 ط 2 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 47/2091/75 مورخ 30/2/1388 نزد بانک صادرات شعبه طرشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم حمیده نوروز بابایی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای اکبر گنجی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای اکبر نوروزبابایی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم زهرا نوروزبابایی به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 خانم لیلا نوروزبابایی به سمت عضو هییت مدیره. 6 5 آقای اکبر نوروزبابایی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 1 آقای اکبر ملک زاده به عنوان بازرس اصلی 2 2 آقای سعید شاه محمدی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی